Zarząd

Zarząd Koła nr. 25 PZW Karczew kadencja 2017 - 2020
Prezes : Marek Trzaskowski

Vice-Prezes : Janusz Piwowarczyk

Komendant SSR : Arkadiusz Święch

Kapitan Sportowy : Paweł Wieczorkowski

Kapitan Sportowy ds. Młodzieży : Agnieszka Salwa

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej : 

Sekretarz/Rzecznik Dyscyplinarny :  Wojciech Kot

Skarbnik / Członek Zarządu : Bogdan Trzepałka* * *

Komisja rewizyjna

Przewodniczący : Paweł Łapot
 
Sekretarz :  Tadeusz Uzarski

Członek : Dariusz Baliński

 

* * *

Sąd koleżeński

Przewodniczący : Łukasz Jobda

Członek : Mateusz Zawadka

Członek : Janusz Wójcik