Klasyfikacje - RegulaminZasady punktacji spławikowej => Grand Prix

1. Punktowane miejsca to miejsce od 1 do 7
2. Punkty przyznawane są rosnąco kolejno:
       za miejsce 7 przyznawany jest 1 pkt
       za miejsce 6 przyzawane są 1 pkt
       za miejsce 5 przyznawane są 2 pkt
       za miejsce 4 przyznawane są 3 pkt
       za miejsce 3 przyznawane jest 4 pkt
       za miejsce 2 przyznawane jest 5 pkt
       za miejsce 1 przyznawane jest 7 pkt


3. Punkty z kolejnych zawodów są dodawane, a ich suma pod koniec sezonu daje zajęte miejsce w klasyfikacji ogólnej
4. Jeśli miejsce na podium pod koniec sezonu jest egzekwo, wtedy o miejscu decyduje ilość wygranych, ew. ilość najwyższych zajętych miejsc