Walne zgromadzenie Koła 10.02.2018r,

W dniu 10.02.2018r odbyło się zgromadzenie sprawozdawcze koła PZW nr 25 Karczew. Miało ono na celu podsumowanie ubiegłego roku i działalności dotychczasowych działań prowadzonych przez zarząd. Zgromadzeni członkowie koła podejmowali dyskusje na tematy związane z kołem. Mogli wymienić się swoimi zdaniami jak i również zaproponować zmiany i pomysły jakich by oczekiwali. W zgromadzeniu uczestniczyło 22 członków uprawnionych do głosowania. Po otwarciu obrad oraz wyborze przewodniczącego, sekretarza oraz powołaniu prezydium walnego zgromadzenia, oraz zatwierdzeniu porządku obrad poprzez głosowanie uczestników przeszliśmy do wyboru komisji: uchwał i wniosków,mandatowej, skrutacyjnej.
Zostały odczytane sprawozdania z rocznej działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. Po dyskusji zostały przedstawione plany działania koła na 2018r. Podjęta została dyskusja oraz przeszliśmy do kolejnych głosowań uchwał, planów działania oraz preliminarza Budżetowego na rok 2018. Na koniec nastąpiło rozdanie nagród GPX 2017 i zakończenie obrad.  Zapraszamy do przejrzenia również galerii zdjęć z obrad i zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłorocznym zgromadzeniu.  
 

Wasze komentarze (0)