Uwaga bez tego nie opłacisz Karty

 

!Uwaga! Ważne!

Udając się opłacić kartę, należy wydrukować i wypełnić podany w linku dokument. Jeśli bowiem nie mamy możliwości wydrukowania, dokument można będzie otrzymać również u skarbnika koła przy opłacaniu karty. Bez wypełenienia tego druku nie dostaniemy nigdzie zezwolenia na rok 2019.

 Druk dostepny w linku >>> 

https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-4648.docx